NL

Zoek op

Gorgonzola DOP left

Beschermde oorsprongsbenaming

Gorgonzola kaas, erkend door de Europese Unie en ingeschreven in de lijst van D.O.P.-producten, moet, om in aanmerking te komen voor deze benaming, voldoen aan de conformiteitseisen van het productdossier.

Gorgonzola DOP right

Gemaakt in Italië

Certificering

CSQA Certificazioni of Thiene is het orgaan dat door het ministerie van Landbouw, Voeding en Bosbouw is aangewezen en gemachtigd om deze vereisten te controleren; alleen de kaas die hiervoor in aanmerking komt, krijgt het conformiteitscertificaat waarmee het product met de beschermde oorsprongsbenaming “Gorgonzola” op de markt mag worden gebracht.

tassello gorgonzola fresco
Gorgonzola DOP icon dop small

Het Consortium ter Bescherming van de Gorgonzola-kaas werd in 1970 opgericht en staat onder toezicht van de Italiaanse staat. Samen met zijn ambtenaren ziet het toe op de volledige naleving en toepassing van de geldende regelgeving in Italië en in het buitenland waar de oorsprongsbenaming “Gorgonzola” wordt beschermd.

De naam "Gorgonzola" geniet volledige bescherming.

cupola gorgonzola dop logo rosso

BESCHERMING

De naam “Gorgonzola” geniet volledige bescherming krachtens de eerste alinea van art. 13 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad, en met name onder b), volgens welke geregistreerde benamingen beschermd zijn tegen “elke vorm van misbruik, nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product is aangegeven of indien de beschermde benaming een vertaling is of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals “soort”, “type”, “methode”, “wijze”, “imitatie” en dergelijke”.

Gorgonzola