NL

Zoek op

Gorgonzola DOP left

De doelen van het consortium

Uit de vaardige handen van de kaasmakers komt de onmiskenbare smaak van Gorgonzola BOB, die vervolgens wordt gerijpt en geëxporteerd over de hele wereld.

Gorgonzola DOP right

Onze verplichtingen

01. Bescherming van en toezicht op de productie van en de handel in Gorgonzola BOB en het gebruik van de naam;

02. Het bevorderen van elk nuttig initiatief gericht op het beschermen van de typische en bijzondere kenmerken tegen misbruik, oneerlijke concurrentie, namaak, oneigenlijk gebruik van de BOB, door de wet verboden gedrag;

03. Werk samen met het Ministerie van Landbouw-, Voedsel- en Bosbouwbeleid aan toezicht, bescherming en borging van de BOB door middel van waakzame functionarissen;

04. Samenwerken met de E.U., de Italiaanse staat, regio’s, autonome provincies, publieke en private entiteiten en met de controleorganen van de BOB voor de beste valorisatie en bescherming van de BOB door haar organisatie ter beschikking te stellen;

05. Informatie-, reclame- en promotie-initiatieven implementeren om het bewustzijn en de consumptie op alle markten te verhogen.